Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

14/12/2004

HR 1, 13.12.2004., 19:00
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 3:00 min


Novinarka (Zdenka Poc): Kandidaturu za predsjedni?ke izbore predalo je dosada 14 potencijalnih predsjednika, ?ime ovi predsjedni?ki izbori dosežu nove rekorde. U Državno izborno povjerenstvo koje ?e kandidature primati do pono?i, dolazak je najavilo još nekoliko kandidata na predsjedni?ko mjesto.

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Aktualni predsjednik Stjepan Mesi? u izborno je povjerenstvo došao sa više od 223500 potpisa u ?emu je apsolutni rekorder, jer do sada je najve?i broj prikupljenih potpisa bilo oko100000. Izjavljuju?i kako bi volio da izbore završe u prvom krugu Mesi? je istaknuo kako je u dosadašnjem radu pomogao da se hrvatska otvori svijetu, da se demokratizira i da profunkcioniraju institucije pravne države, no dodao je time je napravljen tek prvi korak.

Stjepan Mesi? (predsjednik RH): Sada treba napraviti drugi, a to zna?i u?initi sve da hrvatska privreda promjeni smjer, a to zna?i da od izrazito uvozne postanemo proizvodna izvozna privreda.

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor koja je prikupila 92000 potpisa potpore napomenula je kako o?ekuje pojedu u drugom izbornom krugu, te iako nije željela komentirati druge predsjedni?ke kandidate izjavila:

Jadranka Kosor (predsjedni?ki kandidat): Ja sam sigurna da kao predsjednica Republike Hrvatske mogla puno bolje štititi nacionalne i državne interese.

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Ljubo ?eši? Rojs prikupio je oko 24500 potpisa potpore, a najavio je kako ?e aktualnog predsjednika pobijediti vojni?ki te kako je glas za njega glas za generala Ante Gotovinu.

Ljubo ?eši? Rojs (predsjedni?ki kandidat): Svi koje misle da sa?uvamo jedinu nam vje?nu Hrvatsku, neka daju glas meni to je za mene kao vojnika zapovijed, to ujedno glas za generala Gotovinu.

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Miroslav Blaževi? koji je skupio 20000 potpisa u Predsjedni?ke dvore se planira useliti pod sloganom "Vratiti ?u Hrvatima osmjeh na lice".

Miroslav Blaževi? (predsjedni?ki kandidat): Jer kako re?e uzoriti naš kardinal Bozani? Hrvatska je umorna. Ja si utvaram da mogu sa svojim entuzijazmom vratiti osmijeh na lice i dostojanstvo hrvatskom ?ovjeku.

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Anto Kova?evi? 16000 potpisa potpore smatra da bi bio odgovorniji predsjednik od dosadašnjeg.

Anto Kova?evi? (predsjedni?ki kandidat): Što bi u Bruxellesu branio hrvatske nacionalne interese, a ne bi u Zagrebu provodio slugansku politiku tu?ina.

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Doris Košta kao kandidatkinja obespravljenih gra?ana te uz skupljenih 13000 potpisa u predsjedni?ku utrku ide pod sloganom:

Doris Košta (predsjedni?ki kandidat): "Prekinimo hrvatsku šutnju za njeno bolje i pravednije sutra".

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Ju?er i prošloga tjedna kandidature za predsjednika Republike predali su Slaven Leticai Boris Mikši?, a danas dopodne Ivi? Pašali?, ?ur?a Adleši? i Miroslav Rajh. Bilo je i onih koji su se došli kandidirati ali bez dovoljnog broja potpisa potpore gra?ana, a nisu nedostajale ni za izbore neuobi?ajene situacije poput umjetni?kog nastupa Ljube ?eši?a Rojsa pred zgradom povjerenstva. Državno izborno povjerenstvo imati ?e 48 sati za provjeru valjanosti kandidatura.