Novosti

Naslov:

DIP primio 13 kandidatura s potrebnih 10.000 potpisa gra?ana

Izvor:

HINA

Datum:

14/12/2004

ZAGREB, 14. prosinca 2004. (Hina) - Državno izborno povjerenstvo (DIP) primilo je do isteka roka, odnosno do pono?i 13. prosinca, 13 kandidatura za predsjednika Republike Hrvatske s potrebnih najmanje 10.000 potpisa potpore gra?ana.#L#

DIP je ukupno primio 22 kandidature, ali devet kandidatura nije imalo najmanje 10.000 potpisa potpore gra?ana tako da ?e DIP u idu?ih 48 sati provjeriti 13 primljenih kandidatura s potrebnim brojem potpisa potpore gra?ana.

Naime, kandidature trebaju sadržavati najmanje 10.000 potpisa potpore gra?ana, na sudu ovjereno o?itovanje predsjedni?koga kandidata o pristanku na kandidaturu te, ako iza kandidata stoji politi?ka stranka, izjavu te stranke ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Nakon provjere 13 kandidatura DIP ?e u roku od 48 sati sastaviti abecednim redom zbirnu listu predsjedni?kih kandidata i objaviti tu listu u svim dnevnim novinama i HRT.

Službena izborna promidžba tako ?e po?eti 16. prosinca i trajat ?e do 31. prosinca. Izborna šutnja bit ?e na snazi dan uo?i izbora, 1. sije?nja, te na dan izbora - 2. sije?nja 2005.

Kandidature za predsjedni?ke izbore - ?etvrte od stvaranja neovisne hrvatske države, tako su do isteka zakonom propisanoga roka i s potrebnim brojem potpisa potpore gra?ana predali: ?ur?a Adleši?, Miroslav ?iro Blaževi?, Ljubo ?esi? - Rojs, Mladen Kešer, Jadranka Kosor, Doris Košta, Anto Kova?evi?, Slaven Letica, Stjepan Mesi?, Boris Mikši?, Ivi? Pašali?, Tomislav Petrak i Miroslav Rajh.

(Hina)