Novosti

Naslov:

Otvoreno

Izvor:

HRT

Datum:

14/12/2004

HRT 1, 13.12.2004., 23:05 h
Emisija: Otvoreno
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 3 minute i 23 sekunde


Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Dobro, ali vratit ?emo se ovom lijevom i desnom, imamo dva telefonska poziva, "HT" jako skupo napla?uje svoje impulse, pa da ljudi ne ?ekaju. Dobra ve?er, izvolite!

Gledatelj (putem telefona): Dobra ve?er. S obzirom da je ovo jedina emisija u medijskom prostoru danas u Hrvatskoj u kojoj se mogu javiti ljudi izravno da kažu svoje mišljenje, jer izgleda da pojedine snage blokiraju ljude da kažu ono što imaju. Naime, ja ?u se predstaviti ovdje široj javnosti tako da znate tko govori i o ?emu govori.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Dobro.

Gledatelj (putem telefona): Na telefonu je Stjepan Gnje?, najavljeni predsjedni?ki kandidat, koji, u ovom momentu ?e javno kazati da ?e se odre?i kandidature iz razloga da ukaže na neke, ovdje, nepravilnosti u ovim izborima. Naime, meni je drago da su ovdje ve?eras odre?eni...

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Spominjali su vas ve?eras, ?ak!

Gledatelj (putem telefona): Da, da, o?ekuju me, ali ?u ja ovdje sada kazati da se ja ne?u kandidirati usprkos 13 000 potpisa. U Hrvatskoj još uvijek ne vlada demokracija, je li se blokiraju pojedini ljudi koji ne odgovaraju odre?enim miljeima da uop?e iznesu svoje mišljenje. Gospodin malo prije tuma?i ju?er u "Jutarnjem listu" moje izjave. To nisu, gospodo, moje izjave, to su izjave ljudi koje su infiltrirane na na?in kao što njima odgovara, ali ja nisam tako rekao, ja sam rekao sljede?e: ja se sada kandidiram za predsjednika da ukažem hrvatskoj javnosti na nedemokrati?nost, jer mi, kao pojedini ljudi, koji se ne bavimo samo svojim, nego i op?im interesima, interesima od op?eg dobra za Hrvatsku, mi smo blokirani i ismijani.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Ali, nije li šteta da bacite tih svih 13 000 potpisa? Toliko truda i sada da sve bacite?

Gledatelj (putem telefona): Da vam kažem, meni bi bilo drago da javnost pogleda tih 13 000 potpisa, da ne bi ispalo da ja sada ovdje pri?am kojekakve floskule, ali definitivno vidimo da danas nije vrijeme novih ljudi dok u Hrvatskoj vlada birokracija na na?ine da kažu pojedini ljudi koji rade u državnoj upravi: "Mi ne možemo dati svoj potpis za tebe, jer ?emo sutra izgubiti svoje radno mjesto".

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Dobro.

Gledatelj (putem telefona): Zna?i, postavljam pitanje: na koji na?in je sadašnji predsjednik pokupio 200 tisu?a potpisa i od koga 200 tisu?a potpisa, i tako dalje. Zna?i, ovdje zovem iz razloga da ukažem na nedemokrati?nost na?ina raspisivanja izbora. Mi nismo imali pojima kada ?e biti izbori, a šira hrvatska javnost, a u to vrijeme na ra?un poreznih obveznika se je i sadašnji predsjednik i ministrica podpredsjednica vlade reklamirali na naš trošak, zna?i, poreznih obveznika. A gdje smo mi ostali, koji u utrku nismo mogli u?i jednako?

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Dobro, evo, gospodine Gnje?, to ?emo sada prokomentirati, samo mi recite kome ?ete vi dati svoj glas? To mi možete re?i, ali i ne morate, naravno.

Gledatelj (putem telefona): Ja bih rekao da ?u dati glas novom ?ovjeku, jer jedino novi ?ovjek može u novi na?in i u nove pobjede odvesti ovu Hrvatsku, i do sada smo vidjeli šta imamo.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): A kako se zove novi ?ovjek?

Gledatelj (putem telefona): Ja bih rekao, onako...

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Od ovih trinaest mislim, od ovih koji su se sada kandidirali?

Gledatelj (putem telefona): Pa, ja bih rekao, onako, primjer, mislim, Boris Mikši?...

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Dobro.

Gledatelj (putem telefona): ...jer smatram da je on novi ?ovjek koji ?e na jedan novi na?in, neoptere?en mafijom s kojom sutra treba dijeliti plijen, vladati Hrvatskom, ne vladati nego upravljati s ovime svime što imamo. Hvala vam na svemu ovome i volji da se naglasi naglasak na budu?im demokratskim izborima i na istom tretmanu ljudi i kandidata, jer vidimo da nema istog tretmana.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Hvala vam lijepa.