Novosti

Naslov:

Kronika dana

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

14/12/2004

HR 1, 13.12.2004., 22:00
Emisija: Kronika dana
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 4:30 min


Novinarka (Zdenka Poc): Na predsjedni?kim izborima natjecati ?e se najve?i broj kandidata do sada. Potencijalni predsjedni?ki kandidati imaju još nešto manje od dva sata do isteka krajnjeg roka za predaju kandidatura,a Državno izborno povjerenstvo za sada zaprimilo 12 kandidata sa više od 10.000 potpisa. Osim njih DIP je pohodilo i sedam potencijalnih kandidata koji nisu imali dovaljan broj potpisa potpore ili ih uop?e nisu imali. U pono? po?inje te?i rok od 48 sati u kome izborno povjerenstvo treba utvrditi pravovaljanost kandidatura i objaviti abecednu listu kandidata.

Novinar (Krunoslav Vidi?): Sadašnji predsjednik Republike Stjepan Mesi? u Državno izborno povjerenstvo došao je sa više 223.000 potpisa i time postavio apsolutni rekord u potpisima podrške u predsjedni?koj kandidaturi, jer dosada je najve?i broj prikupljenih potpisa bio oko 100.000. Izjavivši kako bi volio da izbori završe u prvom izbornom krugu, Mesi? je naglasio kako je u dosadašnjem radu pomagao da se Republika Hrvatska otvori svijetu, da se demokratizira i da profunkcioniraju institucije pravne države.

Stjepan Mesi? (predsjednik RH): Napravili smo jedan korak sada treba napraviti drugi, a to zna?i u?initi sve da hrvatska privreda promjeni smjer, a to zna?i da od izrazito uvozne postanemo proizvodna izvozna privreda.

Novinar (Krunoslav Vidi?): Prema relevantnim istraživanjima javnih mišljenja glavna Mesi?eva protivnica potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor prikupila je gotovo dva i pol puta manje od Mesi?evog od 92.000. Kosor je napomenula kako o?ekuje pobjedu u drugom izbornom krugu te iako nije željela komentirati druge predsjedni?ke kandidate dodala je:

Jadranka Kosor (predsjedni?ki kandidat): Ja sam sigurna da bi kao predsjednica Republike Hrvatske mogla puno bolje štititi nacionalne i državne interese odnosno promicati nacionalne i državne interese.

Novinar (Krunoslav Vidi?): Predsjedni?ka kandidatkinja ?ur?a Adleši? koja prema anketama sa Slavenom Leticom vodi borbu za tre?e mjesto bira?ke naklonosti prikupila je oko 22.000 potpisa potpore, a naglasak svoje kampanje stavlja na problem nezaposlenosti jer kako kaže :

?ur?a Adleši? (predsjedni?ki kandidat): Predsjednik može javnim utjecajem stvarati bolju gospodarsku klimu u Hrvatskoj. Ne samo baviti se vojskom, špijunima, to je dio posla ali sada Hrvatskoj treba briga za vojsku nezaposlenih.

Novinar (Krunoslav Vidi?): Ljubo ?eši? Rojs prikupio je oko 24.500 potpisa potpore, a najavio je kako ?e aktualnog predsjednika pobijediti vojni?ki te kako je glas za njega glas za generala Antu Gotovinu.

Ljubo ?eši? Rojs (predsjedni?ki kandidat): Svi koje misle da je Hrvatska stvorena na zlo?inu, da generala Gotovinu treba izru?iti u Haagu ja ih molim neka daju svoj glas svim ostalim kandidatima.

Novinar (Krunoslav Vidi?): Miroslav ?iro Blaževi? koji je skupio 20.000 potpisa na Pantov?ak se planira useliti pod sloganom "Vratiti ?u Hrvatima osmjeh na lice"

Miroslav Blaževi? (predsjedni?ki kandidat): Jer kako re?e uzoriti naš kardinal Bozani? Hrvatska je umorna. Ja si utvaram da mogu sa svojim entuzijazmom vratiti osmijeh na lice i dostojanstvo hrvatskom ?ovjeku.

Novinar (Krunoslav Vidi?): Kandidatura sa dovoljnim brojem potpisa predali su i Anto Kova?evi? kandidat Krš?anskih demokrata, Doris Košta kao kandidatkinja obespravljenih gra?ana, kao kandidat Hrvatskog bloka Ivi? Pašali? i Miroslav Rajh predstavnik Hrvaste stranke mladih te nezavisni kandidat na?elnik Op?ine Kalnik Mladen Kešer. Kandidature za predsjednika Republike predali su Slaven Letica te Boris Mikši? prije posljednjega dana predvi?enog za predaju kandidatura. Bilo je i onih koji su se došli kandidirati ali bez dovoljnog broj potpisa potpore gra?ana, a nisu nedostajale za izbore neuobi?ajene situacije poput umjetni?kog nastupa Ljube ?esi?a Rojsa pred zgradom povjerenstva. Prili?no neobi?nu kandidaturu pokušala je predati Ana Lu?i? ?ije je izborni slogan trebao biti "Ako ne ide milom i?i ?e silom" . Prema njenim rije?ima ona je imala najviše potpisa potpore.

Ana Lu?i? (predsjedni?ki kandidat): Ja imam potpisa evo ?itaj te tu 50.000.000 abortirane hrvatske djece 1.000.00 palih naraštaja u ratu, 600.000 žrtava Bleiburga, 320.000 palih boraca Domovinskog rata ako ra?unamo i Bosnu.

Novinar (Krunoslav Vidi?): Po isteku roka za zaprimanje kandidatura Državno izborno povjerenstvo ima 48 sati za provjeru valjanosti kandidatura. Nakon toga objaviti ?e abecednu listu kandidata. Po objavi liste 16. prosinca po?inje službeni dio predizborne utrke.