Novosti

Naslov:

Hrvatska danas

Izvor:

HRT

Datum:

17/12/2004

HRT1, 15.12.2004., 18:30
Emisija: Hrvatska danas
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 00:30min

Novinarka (?ur?ica ?o?i?): Dobar dan. Državno izborno povjerenstvo objavilo je listu predsjedni?kih kandidata. Drugog sije?nja gra?ani ?e mo?i birati izme?u trinaest imena- ?ur?e Adleši?, Miroslava Blaževi?a, Ljube ?esi?a, Mladena Kešera, Jadranke Kosor, Doris Košte, Ante Kova?evi?a, Slavena Letice, Stjepana Mesi?a, Borisa Mikši?a, Ivi?a Pašali?a, Tomislava Petraka i Miroslava Rajha. Osam kandidata predložile su politi?ke stranke, a pet je neovisnih. Nedovoljan broj potpisa za kandidaturu imalo je devet kandidata. Državno izborno povjerenstvo procjenjuje da ?e samo tehni?ka organizacija izbora u koju nisu ura?unati troškovi kampanje porezne obveznike stajati oko šezdeset milijuna kuna. U slu?aju drugoga kruga predsjedni?kih izbora iznos se udvostru?uje.