Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Radio 101

Datum:

19/12/2004

Radio 101, 18.12.2004., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 01:49 min

Novinar (Ana Brdari?): Dva tjedna uo?i predsjedni?kih izbora, nema ve?ih promjena popularnosti pojedinih kandidata. Prema telefonskom istraživanju javnog mijenja 13. i 14. prosinca, koje je na uzorku od 1000 ispitanika za RTL televiziju i Jutarnji list provela agencija Medijana Fides, i dalje uvjerljivo vodi Stipe Mesi?. Najve?e je pak iznena?enje Boris Mikši?.

Novinar: Dok je prije opet godina na po?etku predsjedni?ke kampanje imao gotovo minimalnu potporu bira?a, Stjepan Mesi? po svoj drugi i zadnji mandat predsjednika Republike kre?e puno uvjerljivije. Prema istraživanju javnog mijenja uživa potporu ?ak 50% gra?ana koji ?e za?i na izbore. Ako do drugog kruga ipak do?e, to bi moglo biti jedino zbog kandidatkinje HDZ-a, Jadranke Kosor. Njezina je popularnost prošlog tjedana nešto pala i onda u ovom trenutku za Mesi?em zaostaje više d 30%. Iako se o?ekivalo da ?e na tre?em mjestu biti kandidat HSP-a, Slaven Letica, pretekao ga je na op?e iznena?enje ameri?ki poduzetnik, tenisa? i ribolovac Boris Mikši?, s nešto bivše od 5% potpore bira?a. Me?u onima koji ne prelaze 5% uvjerljivo vodi Miroslav ?iro Blaževi?, a prate ga Ljubo ?esi? Rojs, Ivi? Pa?ša?i, ?ur?a Adleši? i Anto Kova?evi?. Me?u osobinama koje o?ekuju od budu?eg šefa države, bira?ima je uvjerljivo najvažnije poštenje. Za ?ak 70% ispitanika potpuno je svejedno jeli predsjednik ljevi?ar ili desni?ar, a 45% smatra da bi trebao biti vjernik. Ina?e, istraživanje pokazuje da ?e na izbore sigurno iza?i 60-tak % ispitanika. Veliki je postotak onih koji se još nisu odlu?ili, dok sigurno ne?e iza?i 3% ispitanika.