Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

22/12/2004

Nova TV, 21.12.2004., 19:00 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1 minuta i 50 sekundi


Novinar (Petar Vlahov): Još niti jedan predsjedni?ki kandidat nije izvjestio državno izborno povjerenstvo o financiranju kampanje iako su to dužni u?initi najkasnije sedam dana prije izbora. Krajnji rok za to je Boži?, 25. prosinca. DIP svima poru?uje: Odlu?e li izvješ?e dostaviti baš na blagdan, mogu biti mirni jer ?e u DIP-u netko dežurati. Ne izvrše li kandidati tu obvezu, nikakve kazne za njih nisu predvi?ene.

Novinarka (Jelena Buljan): I dok za izvješ?a o financiranju ?ekaju zadnji trenutak, pojedini kandidati vrlo revno žale se na tretman koji imaju u medijima. ?ur?a Adleši? i Slaven Letica nezadovoljni su medijskim pra?enjem svih kandidata, osim Stjepana Mesi?a i Jadranke Kosor. Zajedni?ki proglas nezadovoljstva trebao je potpisati i ?iro Blaževi?, no on je bio u Varaždinu, a Boris Mikši? odustao je od akcije u zadnji trenutak.

Novinar (Dražen Katalini?): Slaven Letica i ?ur?a Adleši? isti?u kako medijsko pra?enje kandidata, pogotovo na na?in kako to obavlja državna televizija, preferira isklju?ivo Mesi?a i Kosoricu što gra?ane dovodi u poziciju da biraju izme?u samo dvojice kandidata. Pozivaju se pri tom na istraživanja javnoga mijenja prema kojima je ?ak tre?ina gra?ana neodlu?na što je, tvrde, više od milijun bira?a.

?ur?a Adleši? (predsjedni?ka kandidatkinja): Neopredjeljeni gra?ani Hrvatske nemaju prilike doznati što govore i koji su programi drugih ljudi osim prva dva kandidata.

Novinar (Dražen Katalini?): Letica otegotnom okolnosti za ostale kandidate drži i trajanje kampanje koje je dosad najkra?a u povijesti Hrvatske. Mesi? i Kosorica, poru?uje, svoju su kampanju neformalno zapo?eli prije više mjeseci uz puno medijsko pra?enje i na teret poreznih obveznika.

Slaven Letica (predsjedni?ki kandidat): Ovi predsjedni?ki izbori, po našem dubokom uvjerenju, stoga ne?e biti ni slobodni ni pošteni, a predstavljaju veliki korak unazad u odnosu na dosegnute razine demokratskog natjecanja.

Novinar (Dražen Katalini?): Održavanje kampanje izbora u vrijeme boži?nih i novogodišnjih blagdana, tvrde, nema niti jedna civilizirana zemlja, sa ?ime se, kaže Letica, složio i OESS. Zbog svega toga Letica je uputio ?ak pet prigovora izbornom povjerenstvu koje ih je ocijenilo opravdanima.