Novosti

Naslov:

Mikši?: Bit ?u najve?e iznena?enje predsjedni?kih izbora

Izvor:

HINA

Datum:

23/12/2004

ZAGREB, 22. prosinca 2004. (Hina) - Nezavisni predsjedni?ki kandidat Boris Mikši? najavio je danas na konferenciji za novinare da ?e biti najve?e iznena?enje predstoje?ih predsjedni?kih izbora ocijenivši da ima realne izglede za ulazak u drugi krug i izbornu pobjedu.

Rezultati predsjedni?kih izbora ?e šokirati Hrvatsku i svijet, uvjeren je Mikši?. Organizaciju izbora ocijenio je vrlo lošom budu?i se kampanja odvija za vrijeme boži?nih i novogodišnjih blagdana. To je, prema njegovom sudu, u?injeno namjerno kako bi što manje bira?a izašlo na izbore i time se pove?ali izgledi Stjepana Mesi?a i Jadranke Kosor.

Drži da ?e im pomrsiti ra?une, jer kao nezavisni kandidat iza sebe nema lobye, dobiva sve ve? potporu i jer je odlu?an poboljšati životni standard hrvatskih gra?ana. Prema njegovim rije?ima podržava ga šest politi?kih stranaka, a njihov je broj svakim danom sve ve?i.

Mikši? podržava transparentnost financiranja izborne kampanje i ne slaže se sa zakonskom odredbom da donatori mogu biti anonimni, jer to omogu?ava manipulacije.

Izvijestio je da je do sada u kampanji utrošio 4,5 miljuna kuna s PDV-om, da su to sve njegova vlastita sredstva ste?ena poštenim radom i sve su nov?ane transakcije transparentne. Dodao je da nije uspio potrošiti sav novac predvi?en za plakatiranje, jer su predsjedni?ki kandidati Stjepan Mesi? i Jadranka Kosor ve? zakupili sav prostor za to i na taj na?in utrošili višemilijunske iznose hrvatskih poreznih obveznika. Uvjeren je da ?e sve to hrvatski bira?i znati vrednovati na izborima.

Ocijenio je da aktualni predsjednik Republike i predsjedni?ki kandidat Stjepan Mesi? nije u?inio ništa u sprje?avanju sukoba interesa, tako da je Hrvatska me?u najkorumpiranijim državama na svijetu. Podržavao je dva promašena projekta Družba Adria i Sisa?ke željezare koja je u ste?aju, a nije se suprotstavio rasprodaji Ine za smiješan iznos, kazao je.

Upitan o referendumu o poba?aju, odgovorio je da u Hrvatskoj ima i važnijih pitanja od toga, te da ?e postane li predsjednik najprije raspisati referendum o ulasku Hrvatske u EU.

Tako?er je rekao da ?e nastojati iskoristiti potencijale hrvatskog iseljeništva.