Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

24/12/2004

Nova TV, 23.12.2004., 19:00 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 3 minute i 25 sekundi


Novinar (Saša Kopljar): Predizborna kampanja ulazi u fazu udaraca ispod pojasa. Jadranka Kosor odustala je od me?usobnih su?eljavanja sa Stipom Mesi?em, sve dok joj se, zbog vrije?anja i seksisti?kih izjava, ne ispri?a.

Stjepan Mesi? (predsjednik Republike Hrvatske): Možete pogledati televiziju, isko?it ?e vam jedna osoba. Možete otvoriti radio, bilo koji, isko?it ?e vam jedna osoba. Ja sam odlu?io ne otvarati paštetu, jer opet bi isko?ila jedna osoba.

Jadranka Kosor (predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a): Ja, koja sam bila spremna apsolutno u?i u bilo kakav dijalog na bilo kojem mediju sa kandidatom Mesi?em, u bilo kakvo otvoreno su?eljavanje, to sam vrlo jasno i otvoreno na po?etku kampanje rekla, odbijam se su?eljavati i su?eliti sa kandidatom Mesi?em do trenutka dok on ne promijeni retoriku, dok mi se, ako bude to našao za shodno, ja bih to na njegovom mjestu u?inila, ne ispri?a, i dok ne podvu?emo crtu i krenemo dalje.

Novinarka (Ivana Pezo): Prve otrovne strelice iz izbornih stožera su odaslane. Zbog vrije?anja i seksisti?kih izjava, od one kako bi mogla raditi u premijerovom predsoblju, do nazivanja "Suzanom", HDZ-ova kandidatkinja odbija bilo kakav dijalog.

Jadranka Kosor (predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a): I ne može me slati ni u kakvo predsoblje, jer me na taj na?in ponižava namjerno, ali nije slu?ajno. To je, vjerojatno, njemu ponovno izletilo, ali na taj na?in on pokazuje svoje stajalište prema, me?u ostalim, i meni kao ženi-kandidatu.

Novinarka (Ivana Pezo): Mesi?, pak, misli kako je kampanja obilježena iznošenjem laži, podmetanja, kleveta na njegov ra?un, zbog ?ega ?e, kaže, tužiti pojedine protukandidate. Me?u ve?e besmislice, koje je, kaže, ?uo, ubraja i tvrdnje Borisa Mikši?a kako je od francuske tajne službe dobio vilu na francuskoj rivijeri. A ovo je izjava koja je narušila odnos izme?u predsjednika i homoseksualnih udruga:

Stjepan Mesi? (u interview-u za Radio 101, 21. prosinca 2004): E, a ja sam nešto drugo ?uo iz pouzdanih izvora...

Novinarka (Zrinka Vrabec-Mojzeš): A, jeste?

Stjepan Mesi? (u interview-u za Radio 101, 21. prosinca 2004): Da ga je otela jedna grupa homoseksualaca, i ne znam šta su radili s njim dva dana.

Novinarka (Zrinka Vrabec-Mojzeš): Aha, mislite da je to ta verzija?

Stjepan Mesi? (u interview-u za Radio 101, 21. prosinca 2004): Da, kažu da ga je jedna grupa vrlo neugodnih homoseksualaca...

Novinarka (Zrinka Vrabec-Mojzeš): Otela.

Novinarka (Ivana Pezo): No, ho?e li se uredniku "Novog hrvatskog slova" ispri?ati, od njega se nije moglo ?uti. Izjavu danas pripisuje šali.
Stjepan Mesi? (predsjednik Republike Hrvatske): Ja sam, jednostavno, na jednu notornu besmislicu, stvarno notornu besmislicu, išao sa jednom slikovitom, tako?er nemogu?om situacijom. Htio sam pokazati, ja sam mogao re?i da su ga oteli stolari, da su ga oteli brija?i, ali, evo, meni je žao da je došlo do jedne krive interpretacije.

Domagoj Margeti? (urednik Novog hrvatskog slova): Mislim da, šaliti se baš sa svime u ovoj zemlji, šaliti se sa po?injenjem kaznenih djela, šaliti se na na?in da pred par stotina tisu?a slušatelja kažete da znate tko je po?inio odre?eno kazneno djelo, i nakon toga kažete: "Ha, ha, ja sam se šalio", meni to nije smiješno. Ja sam podnio danas kaznenu prijavu, odnosno dopunu moje ranije kaznene prijave protiv Stjepana Mesi?a, na konkretne paraobavještajne strukture koje su sudjelovale u mojoj otmici, a koje su, nedvojbeno, povezane sa uredom predsjednika. A to je, dakle, radi se o Bagi?evoj i Ostoji?evoj skupini.

Novinarka (Ivana Pezo): A što se novca ti?e, sve ?e financije nakon izbora staviti na stol, poru?uju iz Mesi?evog stožera. Do sada su na promidžbu utrošili oko 2 milijuna i 600 tisu?a kuna. Ve?i dio donirale su privatne tvrtke. Pozajmice organizatora penju se do pola milijuna kuna. Prednja?e arhitektonski studio Štefanije Balog, ina?e Mesi?eve financijske šefice, "Solidum Žiži?", "Lijanovi?i". Jadranka Kosor za kampanju je potrošila nešto više od 3 milijuna i 200 tisu?a kuna, iza svega, kažu, stoji HDZ. Nisu, tvrde, imali donatore, no, bude li ih, i budu li oni voljni, objavit ?e i njihova imena.