Novosti

Naslov:

Mikši? za obitelj Jeleni? iz Gline

Izvor:

HINA

Datum:

24/12/2004

ZAGREB, 23. prosinca 2004. (Hina) - Izborni stožer nezavisnog predsjedni?kog kandidata Borisa Mikši?a priop?io je danas kako se Boris Mikši? obvezao da ?e od državne naknade za pokrivanje troškova izbora predsjedni?kim kandidatima, koja iznosi 500.000 kuna u slu?aju da kandidat prije?e 10 postotni izborni prag, obitelji Jeleni? iz Gline pokloniti 75 tisu?a kuna, odnosno, 15 posto.

Ivo i An?elka Jeleni? podigli su 1998. stambeni kredit u vrijednosti 350 tisu?a kuna i tim novcem kupili ku?u u Glini. Nedugo zatim doznali su da ih je tužio vlasnik koji tvrdi da nikada nisu ku?u ni prodali niti da poznaju opunomo?enika i javnog bilježnika kod kojeg su obavljene pravne radnje. Naime, obitelj Jeleni? žrtva je prijevare kojom su kupili ku?u od opunomo?enika koji je krivotvorio punomo?.

Obitelj Jeleni? je ju?er uputila poziv svim predsjedni?kim kandidatima da im svojim nov?anim prilozima pomognu i spase ih od propasti, navodi se u priop?enju.