Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Radio 101

Datum:

24/12/2004

Radio 101, 23.12.2004., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 05:34 min

Novinar (Dubravka Bratolji?): Borba za predsjedni?ku fotelju na Pantov?aku polako se zahuktava i zaoštrava. Aktualni šef države i vode?i u utrci za predsjednika, Stipe Mesi?, izjavio je da je kampanja zadnjih dana obilježena prljavštinom, lažima i podmetanjem, zbog ?ega ?e nakon izbore vjerojatno tužiti protukandidate koji su na njegov ra?un iznosili lažne i neargumentirane optužbe.

Stipe Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Vrijednosne sudove o meni i mome radu može svatko donositi, on može biti zadovoljan, nezadovoljan, to je njegovo pravo, ocjena mojeg rada svakom je dozvoljena, ali nije dozvoljeno klevetati, nije dozvoljeno, nije dozvoljeno izmišljati laži i te glupe pri?e.

Novinar (Milan Peh): Novac od tužbi Mesi? namjerava proslijediti u Centra za nezbrinutu djecu u Nazorovoj, a poru?uje da ?e zbog izmišljotina o francuskoj tajnoj službi i poklonjenoj vili na azurnoj obali najviše novaca pokloniti Boris Mikši?. Uz to Stipe je izbornom povjerenstvu predao preliminarno revizorsko izvješ?e i obavijestio medije da je do sada u kampanji potrošio dva miliona i 700 tisu?a kuna. Kaže da je njegova kampanja transparenta i skromnija od ostalih, što se najviše vidi u omjeru jumbo plakata, ?iji je omjer na cesti izme?u Šibenika i Zadra 20 naprema 1 u korist jednoga kandidata.

Stipe Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Možete pogledati televiziju, isko?it ?e vam jedna osoba, možete otvoriti radio, bilo koji, isko?it ?e jedna osoba. Ja sam odlu?io ne otvarati paštetu jer opet bi isko?ila jedna osoba.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Radi se dakako o Jadranki Kosor. A što se ti?e nedavne izjave da je Domagoja Margeti?a otela skupina homoseksualaca, Stipe re?e da se šalio i da nikoga nije htio uvrijediti.

Novinar (Milan Peh): Stipina najve?a konkurentica, spomenuta Jadranka Kosor, opako se naljutila, jer je, kako kaže, Mesi? konstantno vrije?a rije?ima kojima želi obezvrijediti njezin rad. Dodaje da je najgora seksisti?ka izjava kako je sposobna samo za rad u premijerovom predsoblju, a ništa manje je ne vrije?a ni kada je naziva Suzana, ?ime direktno pljuje na njen trud oko stradalih u domovinskom ratu. Isto tako, naglašava HDZ-ova kandidatkinja, uvredljivo je slušati kada netko kaže kako se boji da ne?ete izletjeti iz paštete. Stoga kaže da više ne?e dozvoliti da ju vrije?a.

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja: Odbijam se su?eljavati i su?eliti sa kandidatom Mesi?em do trenutka dok on ne promijeni retoriku, dok mi se, ako bude našao za shodno, ja bih to na njegovom mjestu u?inila, ne ispri?a i dok ne podvu?emo crtu i krenemo dalje. Ja sam spreman primiti ispriku gospodina Mesi?a zbog ovih uvreda, spremna sam prihvatiti i spremna sam krenuti dalje.

Novinar (Dubravka Bratolji?): No, napominje, da ako bude drugog kruga izbora, bit ?e i su?eljavanja. Dakako, Jacin izborni stožer je objavio koliko su love potrošili u predizborno vrijeme. Za sada je u predsjedni?ku kampanju, koju u potpunosti financira HDZ, utrošeno 3 milijuna i 300 tisu?a kuna.

Novinar (Milan Peh): Nezavisni predsjedni?ki kandidat, Slaven Letica, nastavio je s kampanjom u Zadru, gdje je rekao da njegov program od programa ostalih predsjedni?kih kandidata razlikuje nova vizija Hrvatske i druk?iji odnos prema domovinskom ratu, socijalnoj osjetljivosti i pravednosti. Smatra moralnom sramotom da predsjednici Vlade i države pozivaju generala Antu Gotovinu da se preda Haškom sudu i time dokaže domoljublje. Letica isti?e da je Gotovinino gra?ansko i moralno pravo da sam odlu?i ho?e li se ili ne?e, kada i kako odazvati sudskom procesu koji je duboko nepravedan i koji predstavlja osudu ne samo njega nego i pobjedni?ke vojske, vodstva države i same države.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Kandidat Hrvatskog Bloka, Ivi? Pašali?, izvijestio je kako je ju?erašnjim skupom u Zagrebu završio glasni dio svoje predizborne kampanje, te sada nastavlja tihim dijelom, štogod to zna?ilo. Uz to, Pašali? je ocijenio neprimjerenim da se u Boži?no vrijeme održavaju predizborni skupovi i dodao kako ?e tijekom njegovog tihog dijela kampanje, kakva ona i treba biti u Boži?no vrijeme, mnogi gra?ani razmisliti i raspraviti za koga glasovati. Tako?er je naglasio da o?ekuje mnoga pregrupiranja u bira?kom tijelu.

Novinar (Milan Peh): Boris Mikši? obvezao se da ?e od državne naknade za pokrivanje troškova naknade za pokrivanja troškova izbora predsjedni?kim kandidatima, koja iznosi 500 tisu?a kuna u slu?aju da kandidat prije?e 10%-tni izborni prag, obitelji Jeleni? iz Gline pokloniti 75 000 kuna, odnosno 15%.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Predsjedni?ka kandidatkinja HSLS-a, ?ur?a Adleši?, u Puli je, govore?i o stanju u Savudrijskoj vali, ustvrdila da je ponosna što je svojedobno upravo njezina stranka izazvala krizu Ra?anove vlade, jer, kako je rekla, da tada nisu reagirali, parafirani sporazum Ra?an-Drnovšek ne bi ostao samo na parafu, ve? bi taj dio Savudrijske vale postao tu?i teritorij. ?ur?a rasipanje novca za kampanju smatra pokazateljem socijalne neosjetljivosti u državi s velikim brojem siromašnih. O?ito je, kako kaže, da su kampanje pojedinih kandidata višestruko skuplje od oni to sami govore u javnosti.

Novinar (Milan Peh): I še?er na kraju. Ustavni sud odbio je kao neosnovanu žalbu Spli?anina Mladena ?izmi?a na rješenje Državnog izbornog povjerenstva, koje je odbilo njegov prigovor koji je podnio s vlastitim prijedlogom kandidature. ?izmi? je, naime, podnio kandidaturu bez ijednog potpisa bira?a, a zakon propisuje da je uz kandidaturu potrebno prikupiti 10 000 potpisa. U žalbi je naveo da potpise nije prikupljao, jer ozbiljnost kandidature podupire svojim djelima u stvaranju hrvatske države, umjesto s potpisima bira?a.