Novosti

Naslov:

Vijesti

Izvor:

RTL

Datum:

27/12/2004

RTL, 24.12.2004., 18:45
Emisija: Vijesti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:12 min

Novinar (Marko Kova?): Stipe Mesi? i dalje drži uvjerljivu prednost pred HDZ-ovom kandidatkinjom Jadr4ankom Kosor, no Mesi? je u posljednjih tjedan dana izgubio ?ak 4% glasova. Zbog toga mu je popularnost pala ispod 50ž%, na 46,7. Popularnost je neznatno ve?a za Jadranku Kosor, koja drži 13.7 posto. Bira?i su se ovog puta više opredijelili za mogu?e veliko iznena?enje izbora, ameri?kog Hrvata povratnika, Borisa Mikši?a, ?ak 5,9% i to vjerojatno zbog njegove intenzivne kampanje. Sve se manje ljudi istodobno odlu?uje za HSP-ova Slavena Leticu. Analiti?ar Ivan Rimac upozorava na 15% još neodlu?enih bira?a.

Ivan Rimac, analiti?ar: Pa aktualni predsjednik ima najmanje 45% izjašnjenih glasa?a i vjerojatnost da ?e se dio neizjašnjenih prikloniti tom kandidatu. Mogu?e je da ?e izbori biti odlu?eni u prvom krugu, a ako i ne budu odlu?eni u prvom krug, to ?e biti vjerojatno sa vrlo neznatnim manjkom glasova za Stjepana Mesi?a.

Novinar (Marko Kova?): Izvan standarda iska?e podatak od više od 82% gra?ana koji 2. sije?nja žele iza?i na izbore. Analiti?ari to tuma?e ?injenicom da je vrijeme blagdana, zbog ?ega ?e mnogi biti u mjestima prebivališta. No vjerojatnije je ipak o?ekivati nešto slabiji odaziv. Novost je u našem istraživanju isp8itivanje o ovlastima predsjednika. Više od 50% ispitanika misli da bi one trebale biti ve?e od sadašnjih. Ivan Rimac tvrdi da je to, uz ostalo, posljedica nedavnih nesuglasica Mesi?a i Ive Sanadera oko rada tajnih službi.

Kako je predsjednik Mesi? u nekoliko tih sporova evidentno imao relativno veliku potporu javnosti oko vlastitog stava, dio gra?ana vjerojatno misli da predjs3ednik treba imati ve?e ovlasti i to vezuje za konkretne kandidate, a ne za funkciju kao takvu.

Novinar (Marko Kova?): Prije izbora sljede?eg tjedna RTL i Jutarnji list provesti ?e veliko terensko istraživanje na 5 000 ispitanika. Tada ?e se vidjeti kakvo je raspoloženje gra?ana nekoliko dana uo?i izbora.