Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Radio 101

Datum:

27/12/2004

Radio 101, 24.12.2004., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 04:26 min

Novinar (Silvije Vrbanac): Dakle, ovo je podloga za vijest o Stipe Mesi?u i odnosu u anketama. Dakle, on je još uvijek vode?i u utrci za predsjednika, prema svim anketama, a najnovija istraživanja ipak pokazuju da bismo mogli imati i drugi krug predsjedni?kih izbora. Po istraživanju Ve?ernjeg lista, aktualni šef države osvaja 45% glasova, ?ak 27% više od prve konkurentice, Jadranke Kosor, a tre?i je de?ko sa Trešnjevke, Boris Mikši?, s gotovo 6%. Situacija je identi?na i u anketi Jutarnjeg lista po kojoj Stipe osvaja 46%, Jadranka 14, a Mikši? 6%.

Novinar (Renata Belc-Krog): Od Stipe Mesi?a i dalje o?ekujem ispriku, jer je dirnuo u moju obitelj, a tamo sam najosjetljivija, izjavila je HDZ-ova kandidatkinja Jadranka Kosor tijekom posjete glavnom zagreba?kom trgu, gdje njezina stranka prodajom kola?a prikuplja novac za Centar za nezbrinutu djecu u Nazorovoj. Jaca tako?er nastavlja s odbijanjem bilo kakvog oblika su?eljavanja ukoliko se one ne ispri?a.

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja : Mislim da je potpuno neprihvatljivo, meni je potpuno neprihvatljivo sjesti nasuprot osobi koja me je izvrije?ala, koja me zapravo poslala u predsoblje premijerovo i tako vrlo jasno rekla svijetu, gradu, da ja nemam što radit u kampanji. Me?utim, to, ja sam ju?er vrlo jasno rekla, to je za mene prije svega seksisti?ka izjava.

Novinar (Silvije Vrbanac): No bude li drugog kruga izbora, Jadranka kaže da ?e pristati na su?eljavanje, gdje ?e se prezidente tada morati ispri?ati. Ina?e uz prigodnu prodaju kola?a, HDZ-ova se kandidatkinja danas bavila dijeljenjem 500 kila ribica, 2200 pici i 400 kila vo?a zagreba?koj pu?koj kuhinji. Dodala j e da se i dalje zalaže za transparentno kampanju, te da se jasno vidi odakle dolaze sredstva za njezine plakate.

Novinar (Renata Belc-Krog): Me?utim, Stipe Mesi? je tijekom otkrivanja reljefne biste u ožujku preminulog Mirka Brauna ?arlija, ispred njegova zagreba?kog kafi?a ?arli, rekao da ne zna zašto bi se trebao ispri?ati, jer je pro?itao da je Jadranka Kosor, što nije bilo demantirano, ponosna da je zovu Majka Tereza i Suzana. Za svoju izjavu da se zbog stalnog pojavljivanja HDZ-ovke na televiziji, radiju i plakatima, Mesi? je pojasnio da je mislio slikovito.

Stipe Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat. Pa to sam rekao, gdje god se nalazio, jer bojim se otvoriti da ne isko?i iz paštete, to je slikovito, pa jasno je da ona ne može stati u paštetu.

Novinar (Silvije Vrbanac): Ponovio je da predizbornih jumbo plakata s likom Jadranke ima 20 puta više nego njegovih, da se stalno pojavljuje na televiziji, radiju, te da mu je stoga ?udno da je HDZ kao ukupni trošak predizborne dosadašnjeg tijeka kampanje prijavio tek oko 3 milijuna kuna.

Stipe Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat. To može koštati dvadesetak milijuna kuna dosadašnje kampanje. Pa ja toliko matematike znam.

Novinar (Renata Belc-Krog): A na pitanje misli li da ?e izbore dobiti u prvom krugu, odgovorio je da ?e o tome odlu?iti gra?ani.

Novinar (Silvije Vrbanac): HSP-ov nezavisnjak Slaven Letica obreo se, kaže, u varaždinskom domu umirovljenika i Gradskoj kavani, gdje je Mesi?evu pošalicu o Domagoju Margeti?u i homoseksualcima nazvao govorom mržnje. Dodao je da bi Stipe u svakoj drugoj demokratskoj zemlji zbog tih rije?i morao iza?i iz kampanje, a on bi, kako re?e, ako pobijedi, uveo radno vrijeme do 23 sata. Misli na svoj ured, dakako, a ne ina?e u cijeloj državi, a dio mandata proveo bi izvan Zagreba, recimo u osiromašenoj provinciji, gdje ljude ne zanima Europska Unija i Hag, nego kako preživjeti i na?i posao.

Novinar (Renata Belc-Krog): Državno izborno povjerenstvo odgovorilo je pak na prigovor HSSLS-ove ?ur?e Adleši? da su njeni plakati u Bjelovaru ve? nakon nekoliko sati pokidani ili prekriveni Kosori?inima. Kidanje plakata i priljepljivanje jednih preko drugih, kažu u DIP-u, povreda je prava na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima za sve.

Novinar (Silvije Vrbanac): Aktivan je bio i nezavisan kandidat za predsjednika, Mladen Keserkeš, koji je u pratnji djeda Boži?njaka posjetio i darivao djecu u klinici za dje?je bolesti u Zagrebu. Naglasio je da su djelca naša radost, naš život i naša sre?a.

Novinar (Renata Belc-Krog): Najmla?i kandidat, Miroslav Rajh, iz Hrvatske stranke mladih, rekao je pak da mu je jedna od glavnih ciljeva borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. Rekao je i da svi kandidati imaju moralnu obavezu obznaniti troškove kampanje i dodao da je budžet njegovog stožera 7000 kuna, te da je degutantno da mnogi troše milijune, umjesto da pomognu ljudim