Novosti

Naslov:

Vijesti

Izvor:

RTL

Datum:

27/12/2004

RTL, 26.12.2004., 18:45
Emisija: Vijesti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:09 min

Novinar (Ana Brdatri?):Kandidati za predsjednika republike do pono?i su Državnom izbornom povjerenstvu trebali dostaviti izvješ?a o koli?ini i izvor4ima novca potrošenog u izbornoj kampanji. Osmero ih je to u?inilo na vrijeme. Dvije kandidatkinje izvještaj su predala nakon isteka roka, a trojica kandidata uop?e nije dostavila.

Novinar: Izvještaj o iznosima, te izvorima novca kojim financira svoju izbornu kampanju, još 22. prosinca je dostavio Ivi? Pašali?. Dan poslije to su u?inili Stipe Mesi? i Boris Mikši?, a na Badnjak, svoja su izvješ?a Državnoom izbornom povjerenstvu dostavili Jadranka Kosor, Miroslav Rajh, ?iro Blaževi?, Ljubo ?esi? Rojs i Mladen Kešer. Nakon isteka tog roka, faksom su pristigla izvješ?a ?ur?e Adleši? i Doris Košta.

Za sada nisu pristigla izvješ?a doktora Ante Kova?evi?a, doktora Slavena Letice i doktora Tomislava Petraka.

Novinar: Na to je, me?utim, reagirao Slaven Letica, koji tvrdi da je svoje izvješ?e poslao poštom u zakonskom roku. No Državno izborno povjerenstvo ionako ne može kazniti kandidate koji nisu dostavili svoja izvješ?a, jer zakon nisu propisane nikakve sankcije. Isto tako, povjerenstvo za sada ne?e objaviti pojedinosti o financiranju kampanje.

To ?emo smjeti u?initi tek kada pro?u izbori i kada nam oni pošalju svoja kona?na izvješ?a, cjelovita izvješ?a o tome koja su sredstva koristili, iz kojih izvora i u kojoj visini. U ovom trenutku zakon nas ne ovlaš?uje da vam damo takve podatke o prispjelim izvješ?ima.

Novinar: Za sada je poznato samo da petero kandidata kampanju financira vlastitim, i novce stranke, te donacijama. Troje kandidata predizbornu promidžbu financiraju samo vlastitim novcem, a jedan samo sredstvima stranke. Podsje?amo da su neki kandidati ve? objavili svoja izvješ?a o troškovima kampanje. Me?u njima su i dvoje vode?ih, Stipe Mesi? i Jadranka Kosor. Stipe Mesi? do sada je tvrdi, potrošio 2 milijuna i 700 tisu?a, a Jadranka Kosor 3 milijuna i 300 tisu?a kun