Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

HRT

Datum:

27/12/2004

HRT 1, 26.12.2004., 19:30
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1:50 min


Novinar (Goran Mili?): Naši predsjedni?ki izbori. Sino? do pono?i bio je rok za predaju financijskih izvještaja o kampanji, neki donijeli, neki poslali faksom, neki dokumenti još putuju preporu?enom poštom ali i onako nema posljedica ili sankcija za one koji eventualno zakasne.

Novinarka (Jelena Perleta): Prvi izvješ?e Državnom izbornom povjerenstvu poslao dr. Ivi? Pašali?. Idu?i dan isto je u?injeno iz stožera Stjepana Mesi?a,kasnio nije ni Boris Mikši?, a prva je od dama podatke poslala Jadranka Kosor. Istoga dana nešto poslije njezinih stigli su podaci Miroslava Rajha, Miroslava Blaževi?a i Ljube ?eši?a. Strigli su do ju?er i papiri Mladena Kešera. Kako Boži? nije vrijeme od papira ?ur?a Adleši? poslala je svoje podatke jutros faksom uvjerena je da je to u skladu sa zakonom. Stožer Doris Košte tako?er je malo zakasnio ali zbog problema sa virusom koji je zahvatio ra?unalo, tako su i oni faks poslali jutros.

Ivica Crni? (predsjednik Državnog izbornog povjerenstva): Za sada nisu prispjela izvješ?a dr. Ante Kova?evi?a, dr. Slavena Letice i dr. Tomislava Petraka.

Novinarka (Jelena Perleta): Dr. Slaven Letica odmah je dopunio predsjednika Državnog izbornog povjerenstva podsje?aju?i da preporu?ena pošiljka može sti?i i kasnije ali je važan datum slanja, a on je kaže poslao u roku. Još je otkrio da njegova kampanja dosada stoj precizno 1.005,700 kuna. Iz stožera dr. Ante Kova?evi?a poru?uju kako jednostavno nisu stigli, no sve ?e poslati ve? sutra. Ovaj nam je predsjedni?ki kandidat rekao i kako njegova kampanja za sada ne stoji više od 150.000 kuna. Dr. Tomislav Petrak nije siguran jesu li iz njegovog stožera poslali papire, no ionako je do sada potrošio manje od 35.000 kuna koliko ?e ga kaže stajati cijela kampanja.