Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

28/12/2004

HR 1, 27.12.2004., 19:00
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1:00 min


Novinar: (Zlatko Ken?eli?): Hrvatska udruga sindikata organizirala je u Zagrebu okrugli stol na kojem su se predsjedni?ki sindikati o?itovali o prijedlogu zakona o ovjeri vlasništva u trgova?kim društvima. Rije? je o zakonu ?ija se najvažnija odredba odnosi na to da se ne zakonito ste?ena imovina ne može ozakoniti u vlasni?kim knjigama, a niti prodavati. ?elnik HUS-a Zdenko Mu?njak isti?e kako je cilj da se tamo gdje se ne može dokazati porijeklo i na?in stjecanja imovina vrati državi. Prema nalazu državne revizije to bi se odnosilo na 30% ukupne privatiziranih tvrtki za koje ima naznaka da je vlasništvo ste?eno nezakonito. Posljedica takve privatizacije gubitak je 300.000 radnih mjesta. Potporu prijedlogu zakona uz odre?ene napomene dali su predsjedni?ki kandidati Doris Košta, Slaven Letica, predstavnici stožera Ivi?a Pašali?a i Borisa Mikši?a, a pismenim putem Anto Kova?evi? i Ljubo ?esi? Rojs