Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Progressive magazin

Datum:

29/12/2004

Radio 101, 28.12.2004., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 05:54 min

Novinar (Zrinka Vrabec Mojzeš): Iako mu je, kaže, žao, što je Jadranku Kosor nazvao Suzanom i Majkom Terezom, Stipe Mesi? joj se za to nema namjeru ispri?ati, jer je ona sama izjavila da je ponosna što je tako zovu. Rekao je to Stipe u Samoboru i prozvao Jadranku da se namjerno izbjegava s njime javno su?eliti. Prozvao ju je i zbog izjava da ?e se zalagati za smanjenje troškova ureda predsjednika, dok je kaže, u predizbornoj kampanji ve? potrošila više nego što ured dobije u godinu dana. Mesi? je najavio i da ?e zbog bla?enja na njegov ra?un tužiti neke kandidate, a ako jedan od njih misli da ?e pobje?i u Ameriku, ne?e, ve? ?e to bla?enje morati ponoviti na sudu.

Novinar (Silvije Vrbanac):Jadranka Kosor je uvjerljiva da ulazi u drugi krug, jer, veli, prema HDZ-ovim anketama dobiva 31% glasova. Ona se danas borila za glasove u Ivani?gradu, Novskoj, Kutini, Popova?i, gdje je isticala nemjerljiv doprinos hrvatskih branitelja u stvaranju samostalne i neovisne hrvatske države. Podršku HDZ-ovoj uzdanici dali su šefovi ¸zajednice povratnike i zajednice udruge naseljenika. Jadranka je našla vremena i za susret sa An?elkom Jelini?, koja danima mirno prosvjeduje pred op?inskim sudom u Glini zbog presude da se zajedno s obitelji mora iseliti iz ku?e koju je njen suprug kupio od glinskih povratnika.

Novinar (Zrinka Vrabec Mojzeš): Ovog puta bez konja i replike odore bana Jela?i?a, Slaven Letica zaputio se na Svetu Geru i još jednom zatražio demilitarizaciju tog podru?ja, koju je, kaže, okupirala slovenska vojska. Slaven ej obe?ao da ?e ukoliko baš on zasjedne na Pantov?ak, do blagdana svetog Ilije, što ?e re?i 20. srpanja, Sveta Gora biti vra?ana hrvatskom državnom teritoriju. Do ruševne crkve Letica se dovezao bagerom, ?ime su, kaže, simboli?ko dovršeni grubi radovi na izgradnji ceste od Sošica do Svete Gere, a cesta ?e biti dovršena u srpnju idu?e godine, rekao je Slaven, podsjetivši da je novac za izgradnju osiguran prihva?anjem njegova amandmana na ovogodišnji državni prora?un.

Novinar (Silvije Vrbanac): Boris Mikši? boravio je u Belom Manastiru i postavio je tamo kamen temeljac za novu tvornicu bio-razgradive plastike, u ?iju ?e izgradnju ovaj predsjedni?ki kandidat uložiti 10 milijuna ameri?kih dolara, svojih. U tvornici ?e, planira Boris, upošljavati 50-tak ljudi i o?ekuje da ?e bio-razgradiva plastika, ?ije su osnovne sirovine kukuruz i pšenica, postati jednim od osnovnih hrvatskih izvoznih proizvoda. Iz Mikši?eva stožera poru?uje da mister Boris tvornicu gradi u Belom Manastiru zbog blizine sirovina, ali kako bi pomogao Baranji, najviše stradaloj u domovinskoj ratu.

Novinar (Zrinka Vrabec Mojzeš): Ja se nadam da ?e on to nastaviti i ako izgubi izbore isto. Evo, naši najdraži slušatelji na ovaj moj vapaj su odmah odgovorili www.izbornik.com. Otvorite si to, vidjet ?ete Stipu kao Jetija i ostale zanimljivosti. Vidjet ?ete ?ur?u Adleši? ?ur?i Adleši? je žao što joj nije bilo omogu?eno da suo?i svoj program sa Mesi?evim i Kosori?inim. Veli da ta, prema anketama vode?a dvojka niti nema programe, nego se me?usobno optužuju, troše velike koli?ine novca i sporadi?no reagiraju na medijske natpise. Predsjednik države mora se aktivno uklju?iti u rješavanje pitanja granica, ali i lobiranja za Europsku Uniju, ustvrdila je Adleši?ka u Osijeku, a ne gubiti vrijeme na prepucavanje s premijerom oko obavještajnih pitanja. Ukoliko bira?i izaberu jednog od dvoje trenutnih favorita, kaže ?ur?a, izabrat ?e Hrvatsku u kojoj ?e vojska nezaposlenih samo rasti, jer njih, veli, ne zanima gospodarstvo. Upravo je gospodarstvo, zna to Adleši?ka, jedini klju? rješavanja socijalne slike Hrvatske.

Novinar (Silvije Vrbanac):Ivi?a Pašali?a brine što je hrvatska okupirana lošom uvoznom robom, i što se država nalazi pred bankrotom. Veli da vladu smatra potrošenom i to zato što ne rješava klju?ne probleme, a me?imurski vinari, vinogradari i ugostitelji požalili su se Pašali?u da zbog odredbe on nula promila bilježe 30%-ni pad proizvodnje, a on je njima obe?ao da je odluka od nula promila primjer bahatosti i neznanja aktualne Vlade.

Novinar (Zrinka Vrabec Mojzeš): Najmla?em predsjedni?kom kandidatu, Miroslavu Rajhu, ?ini se da su današnji politi?ari svi manje-više bolesni, a da se ogromna frustracija primje?uje na njihovim licima i da su cijelo vrijeme u strahu. Kaže da budu?i predsjednik mora riješiti korupciju i kriminal, koji su zasjenili državna tijela unutar Hrvatske. Korupciju i kriminal naj?eš?e su izraženi u pravosu?u i medijima, a sve to ide iz politi?kog vrha, pa zato treba mijenjati politiku, staru gardu koja je sebe prozvala politi?arima, ne provode, veli, politikom, nego izrabljuje narod.

Novinar (Silvije Vrbanac): A i dodajmo predizbornim vijestima GONG-ovo priop?enje, da bira?i koji žele na dan izbora glasati izvan mjesta prebivališta, dakle, nalazit ?e se izvan domovine, trebaju do 31. prosinca u svom uredu za op?u upravu podi?i ispravu za glasanje u inozemstvu.