Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Radio 101

Datum:

30/12/2004

Radio 101, 29.12.2004., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 03:25 min

Novinar (Tamara Pavlica): Trinaest predsjedni?kih kandidata imaju vremena do kraja godine pokušati uvjeriti puk zašto baš oni zaslužuju petogodišnji boravak na Pantov?aku. S ulaskom u 2005. svi ?e izborno zašutjeti, a 48 sati kasnije znat ?e se tko je kroz predizbornu kampanju prošao najbolje. Iako se ve?ina onih koji planiraju glasati ve? opredijelila, neodlu?nima ?e možda pomo?i sutrašnje, završno su?eljavanje svih kandidata na prvom programu HTV-a, s po?etkom u 21:10. Prije nego se sutra svi sretnu na Prisavlju, kandidati su se razminili diljem domaje. Aktualni predsjednik Stipe dan provodi obilaze?i Slavonske gradove, dok je njegova glavna rivalka, Jadranka Kosor, svoj obilazak Zagorja i Me?imurja po?ela, a gdje drugdje, nego u velikom Trgoviš?u, rodnoj izbi Franje Tu?mana. Slaven je Letica pak dan iskoristio kako bi posjetio valjaonicu cijevi u Sisku, Ljubo ?esi? Rojs obilazi gradove srednje Dalmacije, dok je Boris Mikši? u Karlovcu. HKDU-ov predsjedni?ki kandidat, Anto Kova?evi?, obe?ao je u svojoj poruci bira?ima da ?e se, postane li predsjednik, zalagati za reviziju pretvorbe i privatizacije, za vra?anje dostojanstva braniteljima, naciji i dužnosti predsjednika, te za bolju skrb države nam prema Hrvatima u B i H. Ako vam sve ove novosti iz kampanje ne zvu?e uzbudljivo, s vama ?e se vjerojatno složiti i predsjednik HHO-a, Žarko Puhovski, koji kao glavnu karakteristiku ovih predsjedni?kih izbora izdvaja upravo dosadnu predizbornu kampanju.

Žarko Puhovski, predjsednik HHO-a: Najve?i se dio ljudi ve? opredijelio na ovaj ili onaj na?in, ve?ina kandidata dobro zna da su stvari odre?ene, iako neki od njih doslovce lažu o tome kakve šanse imaju oni ili drugi kandidati, tako da zapravo tijekom predizborne kampanje nitko ništa naro?ito ne o?ekuje, što se vidi da je ona potpuno mirna, potpuno tradicionalna, nema nikakvih inovacija, ni na televiziji, ni na radiju, ni u drugim medijima.

Novinar (Tamara Pavlica): Sociolog, Dražen Lali?, usporedio je kampanju sa svim dosadašnjim i parlamentarnim i predsjedni?kim i lokalnim.

Dražen Lali?, sociolog: Najmanje do sada je dala, od svih izvornih kampanju, kako na planu te rasprave o klju?nim pitanjima i problemima društva, tako i na planu samoga izbornog marketinga, jednom rije?ju, u ovoj kampanji nismo kao gra?ani mogli saznati ništa novo.

Novinar (Tamara Pavlica): Me?u trinaest kandidata, smatra psihologinja Mirjana Krizmani?, pravih pretendenata na predsjedni?ku funkciju, osim Mesi?a, zapravo i nema.

Mirjana Krizmani?, psiholog: Jadranka Kosor je, to da je Hrvatska jedna od najljepših zemalja, ta pretjerivanja, to je sve tako izvješta?eno, dakle, ništa mi se to ne svi?a, zvu?i mi stvarno sladunjavo i pateti?no, pretežno dosadno, bizarne likove ?u presko?iti, jer oni su tu, neki bojim se, da oduzmu glasove Mesi?u, a neki da sebe izlože javnosti.

Novinar (Tamara Pavlica): Recimo na kraju da je Vlada na današnjem sijelu odlu?ila da MUP-ovi šljakeri koji rade na evidencijama o prebivalištu moraju raditi na dan predsjedni?kih izbora, dakle nedjelju, 2. sije?nja 2005. Od ranije, obvezu dežuranja na dan izbora imaju i uredi državne uprave.