Novosti

Naslov:

Vijesti

Izvor:

RTL

Datum:

31/12/2004

RTL, 30.12.2004., 18:45
Emisija: Vijesti
Prilog: Borsi Mikši?
Trajanje: 05:13 min

Novinar (Ana Brdari?): Najve?e terensko istraživanje javnoga mijenja uo?i predsjedni?kih izbora koje je na 5000 ispitanika iz svih županija za RTL i Jutarnji list provela agencija Mediana Fides, pokazuje da ?e Stjepan Mesi? ostati predsjednik Republike. Jadranka Kosor i dalje je druga sa veliki zaostatkom, a najve?e iznena?enje je Boris Mikši?, koji ima potporu više od 10% bira?a. Željka ?i?ak.

Novinar (Željka ?i?ak): Anketa za RTL i Jutarnji list provo?ena je 27. i 28. prosinca. Na pitanje za koga biste glasovali da su izbori danas, 50.1% ispitanika odgovorilo je da bi svoj glas dalo aktualnom predsjedniku Republike Stipi Mesi?u. Za kandidatkinju vladaju?eg HDZ-a, Jadranku Kosor, glasovalo bi 20,5% bira?a. Na op?e iznena?enje, nezavisni kandidat Boris Mikši? osvojio bi ?ak 11% glasova. RTL-ov izborni komentator predvi?a Mesi?evu pobjedu u prvom krugu.

Ako se ovakva situacija nastavi, onda, kažem, postoje ve?e vjerojatnosti da ?e se sve riješiti ve? u prvom krugu, nego da ?emo imati drugi krug. Ako do?e pak do drugog kruga, to ?e biti zbog jako, jako maloga broja glasova.

Novinar (Željka ?i?ak): Anketa pokazuje da je najve?e izborno razo?aranje Slaven Letica, koji u ovom trenutku dobiva nešto manje od 5% glasova. Rejting je na kraju kampanje najviše poboljšala HSLS-ova ?ur?a Adleši?, koju bi sad poduprlo 3,5% bira?a. Popularnost je porasla i Ljubi ?esi?u Rojsu, koji je pretekao Miroslavu ?iru Blaževi?a. Od ostalih predsjedni?kih kandidata, nijedan ne osvaja više od 2% glasova. Prema rezultatima u županijama, u 19 vodi Mesi?, a Jadranka Kosor u dvjema. Ona najve?u potporu dobiva u Šibensko-kninskoj i Li?ko-senjskoj. Upravo u Lici Mesi? najlošije stoji, a uvjerljivo najviše glasova osvaja u Istri. Jadranka Kosor pak najmanje glasova dobiva baš u Istarskoj županiji. De?ko s Trešnjevke, Boris Mikši?, pak, za 1% pobje?uje Jadranku Kosor u Zagrebu i Zagreba?koj županiji.

Isto tako je vrlo važno što je Boris Mikši? naglašavao da u svojoj kampanji troši isklju?ivo svoj novac, za razliku od drugih kandidata koji su u trošili strana?ki novac, koji su dobili donacijama.

Novinar (Željka ?i?ak): Lali? ocjenjuje da ?e Mikši? manje naštetiti Mesi?u, a više Jadranki Kosor, jer odnosi dio glasova na koje je ona ra?unala. Ina?e, anketa pokazuje da Mikši?a više podupiru bira?i, a Mesi?a i Jadranku Kosor bira?ice.

A ve?ina od trinaestoro predsjedni?kih kandidata danas je održala završne predizborne skupove i konferencije za novinare. Troje vode?ih govorilo je u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Igor Bobi?.

Novinar (Igor Bobi?): Nakon 15 dana kampanje i obi?enih pedesetak gradova, Stipe Mesi? u Zagrebu je dao završni zaklju?ak. Prema njemu, kampanja je po?ela civilizirano, a završava klevetanjem na njegov ra?un. Iako, zbog istraživanja koja mu daju više od 50% glasova, ra?una na pobjedu u prvom krugu, Mesi? se ne boji ni borbe u drugom.

Stipe Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Smatram da sam gra?ane dovoljno informirao što sam do sada radio, na koji na?in sam radio, što sam u?inio u ovom mandatu, a isto tako, ja sam dosta jasno rekao i što želim u narednom mandatu.

Novinar (Igor Bobi?): 3600 kilometara i 70 gradova rezultat je predizborne kampanje Jadranke Kosor. U Splitu je prvo, kao potpredsjednica Vlade na godišnjem otvorila novi odjel u klini?kom centru, a potom održala predizborni skup na Prokurativama. Izjavila je da spremno do?ekuje izbore, jer je kandidatkinja najve?e pobjedni?ke stranke u hrvatskoj povijesti, koju je utemeljio doktor Franjo Tu?man.

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a: Jako nam lipo stoji ova lipa boja, jel' tako?

Novinar (Igor Bobi?): Prema anketama najve?e iznena?enje izbora, Boris Mikši?, nakon polaganja temeljnog kamena za svoju tvornicu u Belom Manastiru, u Osijeku je rekao kako za razliku od drugih kandidata, koji o tome samo pri?aju, on dovodi nove tehnologije u Hrvatsku, jer namjerava uložiti 10 milijuna eura i zaposliti 50 ljudi.

Boris Mikši?, predsjedni?ki kandidat: Za mene je ovog ?asa najvažnije ulazak u drugi krug. I tu su šanse realne i mislim da je gospodin Mesi? vrlo ugrožen.

Novinar (Igor Bobi?): Mikši? je najavio da ?e, pobijedi li na izborima, tražiti raskidanje ugovora o Družbi ADRIA-i.