Novosti

Naslov:

Iza?ite na izbore

Izvor:

Iskon

Datum:

03/01/2005

Od sedam ujutro do sedam nave?er na vas ?eka 6.564 bira?kih mjesta, gdje možete izme?u 13 ponu?enih kandidata odabrati svog budu?eg predsjednika države.

Na Novom Zelandu, u Australiji i Japanu glasovanje je ve? završeno.Oko podneva zatvaraju se birališta u Perhtu (u Australiji), u Kini i Maleziji. Glasovanje je proteklo bez ikakvih poteško?a.

Pravo biranja ima ukupno 4,403.871 bira?a, od kojih je njih 4.003.645 na popisu u Hrvatskoj, a oko 400 tisu?a ima prebivalište u inozemstvu.

Spomenutom broju bira?kih mjesta u Hrvatskoj treba dodati i 10 mjesta na kojima ?e glasovati hrvatski državljani s prebivalištem u BiH i boravištem u Hrvatskoj, te dva bira?ka mjesta u Zagrebu na kojima ?e glasovati hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu koji se danas zateknu u Zagrebu.

U inozemstvu, u 50 država, glasuje se na 155 bira?kih mjesta. Prva su, zbog vremenske razlike, otvorena još prvog sije?nja u Novom Zelandu.

O predsjedniku države odlu?it ?ete zaokruživanjem rednog broja jednog od 13 kandidata: ?ur?e Adleši?, Miroslava Blaževi?a, Ljube ?esi?a, Mladena Kešera, Jadranke Kosor, Doris Košte, Ante Kova?evi?a, Slavena Letice, Stjepana Mesi?a, Borisa Mikši?a, Ivi?a Pašali?a, Tomislava Petraka i Miroslava Rajha.

Državno izborno povjerenstvo u dva ?e puta, u 12 i 17 sati izvijestiti o odazivu bira?a, a prve ?e privremene rezultate objaviti iza pono?i. Do pono?i traje izborna šutnja.

Da bi se izabrao predsjednik potrebno je da jedan od 13 kandidata osvoji najmanje 50 posto plus jedan glas svih bira?a koji ?e glasovati. Ako ni jedan to ne uspije, za 15 dana predsjednik ?e se izabrati u drugom krugu u koji ?e i?i dva kandidata koja u prvom krugu osvoje najve?i broj glasova.